Om projektet

Projektet Fiskeboost genomförs av Yrkeshögskolan Novia och finansieras av Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) genom Leader Aktion Österbotten/Kustaktionsgruppen.

 

Närmat är en global trend som också i Finland blivit allt starkare under de senaste åren. Orsakerna till att man vill köpa närmat är bland annat att man vill stöda närområdets producenter, man vill ha färska produkter, man litar på kvaliteten och renheten och gillar att transporterna är korta.

Samtidigt som närproducerade livsmedel stadigt ökar i popularitet konsumeras dubbelt mera importerad fisk än inhemsk fisk. En förklaring till detta kan vara att närmatskonsumenten inte har tillräcklig kunskap om den lokala fiskenäringen, den lokala fisken som råvara och var man som konsument hittar närfångad fisk. 

Alla fiskare har inte resurser att själva ägna sig åt direktförsäljning och förädling, utan de säljer istället fångsten till regionala förädlare såsom fiskdiskar, fiskrökerier, fiskrestauranger och andra fiskeförädlingsproducenter. En utmaning för försäljningspunkterna för lokalproducerad fisk och fiskeförädlingsproducenterna är dock att profilera sig och nå slutkonsumenten.

Målet med projektet Fiskeboost är därför att hjälpa fiskeförädlingsproducenter att profilera sig som närmatsproducenter gentemot konsumenterna. Detta görs genom att erbjuda en avgiftsfri  affärsutvecklingsprocess, en fiskeboost. Processen designas enligt deltagarnas behov och fokuserar kring:

-    Hjälp med att strukturera upp affärsverksamheten och se på den som helhet.
-    Göra en kundcentrerad analys med utgångspunkt i kundens behov.
-    Vidareutveckla affärsidéer och produkter.
-    Utöka sitt nätverk av samarbetspartners.
-    Hitta nya kundgrupper.
-    Fördjupa relationerna med redan existerande kundgrupper.

 

Projektet startade i september 2020 och pågår framtill maj 2022. Rekrytering av deltagare i projektet pågår under hösten 2021, så ta kontakt om ditt företag är intresserad av att delta. 

Vill du delta i projektet?