bg for the calendar.png

I projektet  har vi tagit fram material  som hjälper fiskdiskar, fiskrökerier, restauranger och andra fiskeförädlingsproducenter i planeringen av sitt kund- och utvecklingsarbete.

Materialet kan användas fritt och kan fyllas i digitalt eller skrivas ut.

Klicka här för att öppna materialet (PDF)

VERKTYG